Tit Khun
de verhalen
even iets anders
Je kunt HIER meer lezen over Tit Khun. Mocht je interesse hebben dan kun je HIER lezen over lestijden en HIER over de kosten. Voor contact met mij kun je HIER klikken.
Meneer Tan vertelde elke les wel verhalen; verhalen die hij weer gehoord had of situaties die hij zelf had meegemaakt. Altijd was er een verband met de uitleg van dat moment.
In deze vertellingen heb ik de oude Kuntao-benamingen intact gelaten, en de namen van de technieken zijn dus -zoals gebruikelijk in het voormalig Nederlandsch-Indië- een mengeling van Nederlands, Chinees en Indonesisch.

De hieronder vertelde verhalen zijn ontleend aan mijn boek 'Tit Khun Pay - annotatie van een krijgsambacht' (ongepubliceerd, 1990). Hierin heb ik -naast een overzicht van de Tit Khun van meneer Tan Eng Ho- alle anecdotes opgetekend die meneer Tan ons vertelde, en aan de hand waarvan wij werden onderwezen in de geschiedenis van deze stijl, maar ook en vooral in de normen en waarden van de traditionele krijgskunstcultuur.
Soms had meneer Tan een ietwat aparte manier om zijn leerling duidelijk te maken wat 'op de hoede zijn' betekent.
De eerste leerling van meneer Tan kreeg onderricht in de vechttechnieken van Tit Khun. Meneer Tan sloeg en de leerling, die inmiddels zelf al leraar was, verdedigde met pao. Meneer Tan voelde de kracht van deze topleerling, en zijn eigen arm dreigde klem te raken tussen de arm van de leerling en zijn eigen lichaam.
Plotseling, in een opwelling, spuugde hij zijn leerling hard in het gezicht. De leerling schrok en bewoog snel zijn arm omhoog, als het ware om de spuug af te weren.
Behendig ging meneer Tan mee met deze beweging, dook onder de arm door en sloeg toe met een schouderstoot.
"Je zit weer te slapen" zei hij, ging zitten en stak een sigaret op.