De naam van de School van de Kraanvogel
 
Meneer Tan, mijn Tit Khun-leraar, besprak vaak de karaktereigenschappen van zijn leerlingen. Zo vond hij een bepaalde leerling "net als een beer: als hij boos is haalt hij uit met zijn enorme power, maar als je dan ligt is het wat hem betreft voorbij".
Een andere leerling beschreef hij als "een tijger: want zelfs als je valt of opgeeft gaat hij nog steeds door, net zolang tot hij er zeker van is dat je helemaal nooit meer opstaat".
Ik was nog jong en wilde ook graag een mooi, stoer dier 'zijn', dus ik vroeg "en ik? Wat vindt u dat ik dan ben?"
"Jij?" zei hij, en hij keek me nadenkend aan. "Jij bent lang en dun en je hebt een lange nek. Jouw armen bewegen alle kanten op, ook die zijn lang. Jij bent een kraanvogel".
Dat was niet wat ik wilde horen.
Het zou meer dan twintig jaar duren voor ik er achter kwam hoe treffend meneer Tan mij getypeerd had. Ja, ik ben lang en dun. Nog steeds. Maar waar de kraanvogel voor Chinezen symbool staat voor lang leven ben ik mij er steeds meer bewust van geworden hoe belangrijk inzicht in dat 'lang leven' (in de vorm van de gezondheidskunsten zoals qigong en acupunctuur) is om iets te begrijpen van de interne krijgskunsten.
Waar ik, door mijn jeugd, een tijger toch wel heel veel stoerder vond dan een kraanvogel heb ik geleerd dat kraanvogels conflicten weliswaar graag uit de weg gaan, net als ik;  maar, als puntje bij paaltje komt, 'voor d'n duvel niet bang zijn'.
En vandaar dus de keuze voor deze naam: het heeft minder te maken met de symbolische waarde van de kraanvogel maar betekent gewoon:
'de school van Roel Jansen'. Meer zit er niet achter.