DE FILOSOFIE VAN VIJF STAPPEN-TAI CHI
Toen er over Vijf Stappen-Tai Chi in het Chinees gecommuniceerd moest worden is de naam aanvankelijk gewoon rechtstreeks naar het Chinees vertaald, en werd het wuxing taijiquan (spreek uit als 'woe-hsing tai djie tsjoean'). Dat schrijf je in het Chinees als volgt:Inderdaad betekent het zoveel als 'Vijf Stappen-boksen'. Echter, op een gegeven moment wordt daar de partnertraining aan toegevoegd.

De vrijheid van dat partnerspel leer je door een andere betekenis te lezen in dezelfde Chinese karakters: 'Vijf Elementen-boksen'. Vanuit dit partnerspel ontstaat interesse in de 'power' van Vijf Stappen-Tai Chi. De basis daarvoor wordt gelegd in het correct omgaan met constructie, zowel die van jezelf als die van je 'tegenstander'. Studie van constructie geeft toegang tot het kennisnemen en leren van 'het interne', en leidt tot betere Tai Chi. En hoewel de naam nog steeds hetzelfde wordt uitgesproken in het Chinees (als wuxingquan dus) wordt ze nu ineens anders geschreven, namelijk als...en betekent nu 'Vijf Vormen-boksen'.

Hoe langer er geoefend wordt in het vijf vormen-spel, hoe belangrijker het wordt om de filosofische en conceptuele benadering van zowel de vijf elementen- als yin-&yang-leer naar voren te halen. Vormgevingen worden minder belangrijk en het gaat nu -we zijn dan al wel op een hoger niveau beland- om het leren toepassen en herkennen van die concepten. We spreken nu nog steeds over wuxingquan, maar opnieuw anders geschreven in het Chinees:'Vormloos boksen'.

Naarmate vaardigheid hierin vordert groeit de spontaniteit van de (inter-)acties. En uiteindelijk ben je niet meer bezig met 'deze techniek tegen die handeling', er is alleen nog maar yin en yang en de absolute spontaniteit die hiermee gepaard gaat.In dit stadium ben je vrij van 'stappen', vrij van 'vormen' en vrij van 'boksen', en schrijf je wuxingquan wéér anders:'Bron van vormloosheid'.
Klik voor een voorbeeld van onze partnertraining