De School van de Kraanvogel richt zich op de invalshoek van Tai Chi als krijgskunst. Het gaat hierbij niet om 'vechten' maar om het 'samenspel' en, op een hoger niveau, om de energetische interactie.


De Tai Chi van de School van de Kraanvogel is opgebouwd uit de volgende bouwstenen, die veel en veel later samenkomen in 'de vorm':

STAAN
Het eerste om te leren is 'staan'. Je leert een houding met de armen omhoog en wat lager in de benen. Het is de bedoeling dat je deze positie 20 minuten aanhoudt. Het is dé basishouding die je qi-systeem opent en die de kern van alle Tai Chi-bewegingen vormt. Later oefenen we andere posities die weer beter zijn voor andere oefendoelen.

QIGONG
Na geleerd te hebben wat 'staan' is wordt het tijd om er iets mee te gaan doen; dat wordt aangeboden via het leren van Wudang Qigong. Hier kom je ook voor het eerst in aanraking met het belang van theoretische kennis, immers, als je bij qigong niet weet wat je waarom doet ben je in feite zo goed als zinloos bezig. In dit boek vind je achtergrond-informatie en een stap voor stap-beschrijving van de oefeningen.VIJF STAPPEN-TAI CHI ('wuxing taijiquan')
De kern van de Tai Chi van de School van de Kraanvogel draait rond Vijf Stappen-Tai Chi. Je leert in de loop der tijd de vijf basisstappen van Tai Chi inclusief bijbehorende partner-oefeningen; aan de hand van het 'vijf elementen'-systeem leer je ook, op structurele en veilige wijze, het 'vrij spel' met de Tai Chi-bewegingen.
Afhankelijk van je interesse kan dit doorgroeien naar 'vechtkunst', maar het is zeker ook mogelijk -en zinvol- om deze training te gebruiken voor persoonlijke groei op het gebied van ontspannen blijven in de omgang met confrontaties.

PUSHING HANDS
Tegenwoordig kun je op YouTube zien hoe pushing hands wordt gepresenteerd als een soort van vrij worstelen (waar blijven dan al die mooie Tai Chi-principes?). In de School van de Kraanvogel is pushing hands daarentegen dé methode om de interne vaardigheid van qigong te leren combineren met de vechtvaardigheden van de Vijf Stappen. Omdat het opbouwen van dergelijke vaardigheden binnen qigong best wel een tijdje duurt komt pushing hands pas vrij laat in je opleiding aan bod.

DE VORM
Pas ná dit alles is het zinvol om de 108-vorm Yang-stijl Tai Chi te gaan oefenen en diepgaand te bestuderen. Deze lange vorm (het duurt minimaal 20 minuten om hem te 'lopen'!) bevat diverse leeronderwerpen, lesthema's en oefen- c.q. studie-opdrachten; vandaar ook dat ze zo lang is.

Een andere reden om de vorm te oefenen is, in deze fase, dat het totaal aan te oefenen materiaal (diverse soorten qigong, de vijf stappen, verschillende soorten 'object'-training, partneroefeningen) gewoon teveel wordt: er zitten maar zoveel uren in een dag. De lange vorm wordt dan, na zoveel jaar getraind te hebben in al die andere oefenmaterialen, een soort van opeenstapeling van bijna alles tegelijk (minus, uiteraard, de partneroefeningen); dat wil zeggen: pas nadat je de diverse te integreren onderdelen apart hebt beoefend tot op een zeker niveau.
Je kunt daar meer over lezen in dit boek: