"A Compilation of Tai Chi Boxing, Broadsword, Straight Sword, Pole and Free Fighting"

Dit beroemde boek van Chen Yanlin is in het Engels vertaald door Paul Brennan (klik HIER). Het leek Roel handig om dit werk makkelijk te kunnen doorzoeken dus maakte hij er een persoonlijk Word-bestand van. Echter, bij het nalezen bleken er belangrijke fouten in Brennan's vertaling te zitten waarna Roel die vertaling is gaan reviseren.
Omdat het in oorsprong niet Roel's vertaling is kan hij deze publicatie niet openlijk vrijgeven en wordt het alleen via persoonlijke aanvraag verkocht.

Boek (paperback, 950 pagina's): €47,50
Voor bestelinformatie mail HIER.
"Iedereen is mijn leraar - de woorden van de School van de Kraanvogel"

De School van de Kraanvogel gaat niet over deze of die stijl, maar over concepten die via de aangeboden stijlen en oefeningen worden doorgegeven. Die concepten worden onderwezen aan de hand van beknopte beschrijvingen en een veelheid aan oneliners.
In dit boek worden die beschrijvingen weergegeven; e.e.a. is aangevuld met een geselecteerde lijst van oneliners.
BELANGRIJK: Het boek is bedoeld voor mensen die bij ons oefenen! Het is een samenvatting van pointers en aanwijzingen zoals wij die tijdens onze lessen hanteren. Het is minder geschikt voor wie niet bij ons traint!

Boek (hardcover): €24,95
Voor meer informatie en bestellen: KLIK
"108-vorm Yang-stijl Tai Chi - de namen van de vorm"

Dit boek gaat over de betekenis van de namen van die houdingen, en over de redenen waarom wij er niet omheen kunnen om de Chinese naamgeving van de Tai Chi-houdingen te blijven hanteren.
De Tai Chi-houdingen worden eerst in de culturele context van de krijgskunst Tai Chi geplaatst: de Chinese taal, de connectie tussen qigong en Tai Chi, het ‘intern’ zijn van Tai Chi, wat een stijl tot een stijl maakt en hoe de lange vorm van Tai Chi als onderwijsmethode werkt. Tot slot volgt een uitgebreide uitleg bij de namen van elk van de houdingen uit de 108-vorm Yang-stijl Tai Chi.
Het boek is bedoeld voor gevorderde beoefenaars en is redelijk stijl-vrij: door de keuze om de uitleg bij de houdingen niet te illustreren staat het elke lezer vrij om de uitleg naar eigen inzicht in te vullen, waardoor het een interessante bron van kennis wordt voor alle gevorderde Tai Chi-beoefenaars.

Boek (hardcover): €32,50
Voor meer informatie en bestellen: KLIK
Boek (paperback): €21,95
Voor meer informatie en bestellen: KLIK
"De Principes van Tai Chi - herziene en aangevulde druk"

Dit boek is een herschrijving van het eerder, in 2006, door Roel gepubliceerde De Principes van Tai Chi.
In deze herziene uitgave worden -zo stijlvrij mogelijk, dus ook interessant voor beoefenaars van andere stijlen- de fysieke principes van lichaams-constructie ontleed en beschreven maar ook de 'gevoelsprincipes'. De herpublicatie is aangevuld met een hoofdstuk over het intern worden.

Boek: €32,95
Voor meer informatie en bestellen: KLIK
"Stilte in je Zelf - tien qigong-oefeningen voor gezondheid en innerlijke rust"

In dit boek worden tien eenvoudig te leren oefeningen beschreven uit de Wudang Qigong Shiba Fa, één van de vele qigong-reeksen die China rijk is. Ze zijn niet alleen goed voor de gezondheid maar ook heerlijk om te ontspannen, en je kunt ze zelf leren aan de hand van het uitgebreide fotomateriaal plus bijbehorende beschrijvingen.

Er zijn al teveel boeken waarin qigong oppervlakkig wordt doorgegeven. Maar qigong komt uit een andere tijd en een compleet andere cultuur, en daarom is dit boek uitgebreid met uitleg van de denkwereld waarin qigong thuishoort. Vragen zoals “wat is qi?”, “hoe werkt het?” en “wat is het nut van ademhalingstechnieken?” komen uitvoerig aan bod, maar ook verhandelingen over de geschiedenis van qigong bijvoorbeeld.
Sommige delen zijn dan ook goed voor beginners, andere stukken zijn meer geschikt voor gevorderden. Zo biedt het boek meerdere lagen waardoor het geschikt is voor een breed publiek.

Boek: €32,95
Voor meer informatie en bestellen: KLIK
"De 108-vorm Yang-stijl Tai Chi - over teksten en toepassingen"

Aan de hand van twee interessante Tai Chi-teksten geeft Roel een uitvoerige beschrijving van de werking van de (oud-) Chinese taal en cultuur om de Tai Chi-student enig inzicht te geven in waarom teksten wel op deze, en niet op die manier vertaald moeten worden.
Bij één tekst vergelijkt Roel zijn eigen vertaling met diverse meer populaire vertalingen en vertalers, bij wijze van aanvulling op de door die vertalers neergezette -inmiddels redelijk algemeen geaccepteerde- denkbeelden omtrent Tai Chi.
De 108-vorm Yang-stijl Tai Chi- Over teksten en toepassingen is een boek dat zich heel specifiek richt op wie zich interesseert in een historische en tekstuele benadering van Tai Chi.

Boek: €24,95
e-Book: €12,95
Voor meer informatie & bestellen: KLIK
Eerdere publicaties (niet meer te bestellen)

"De Principes van Tai Chi"

Uit 2006 stamt het boek De Principes van Tai Chi. Het boek is inmiddels herzien met diverse aanvullingen en opnieuw uitgebracht (zie boven).
"Can Tong Qi, het geheim van het eeuwige leven"

In 2002 verzorgde Roel de Nederlandse vertaling van Richard Bertschinger’s Engelstalige versie van de Can Tong Qi, een Daoïstisch meesterwerk. Het was zijn opdracht om, naast het vertalen van Bertschinger's tekst, het Engels dusdanig naar het Nederlands te vertalen dat het correspondeerde met (Bertschinger's uitleg van) de Chinese tekst. Het boek werd uitgegeven onder de titel Can Tong Qi, het geheim van het eeuwige leven (Uitgeverij Elmar BV).
In volgorde van laatste naar eerste
"Annotaties over sifu Fei Yuliang" & "Meesterlijke Anecdotes II & III"

In de loop van pakweg tien jaar (vanaf 1990 tot ongeveer 2000) compileerde Roel een schat aan anecdotes over, uitspraken van en gesprekken met zijn Tai Chi-leraar sifu Fei. Het is een enorme rijkdom aan informatie over 'de denkwereld van een grootmeester'. De ruim zeshonderd korte anecdotes zijn gebundeld in drie delen, Document - Annotaties over sifu Fei Yuliang en Meesterlijke Anecdotes - Aantekeningen van gesprekken van Wushu-grootmeester Fei Yuliang met Roel Jansen deel II en deel III.
Uit respect naar deze meester zijn deze manuscripten ongepubliceerd gebleven (er staan veel erg persoonlijk getinte visies over leraren, meesters en leerlingen in), en gebruikt Roel ze alleen voor persoonlijk onderzoek.
Enkele (neutrale) anecdotes zijn gepubliceerd in het hieronder genoemde De Essentie van Tai Chi.
"De Essentie van Tai Chi - basisoefeningen voor een bewuster leven"

In 1999 publiceerde Roel het populaire De Essentie van Tai Chi - basisoefeningen voor een bewuster leven. Het boek beschrijft zeven oefeningen die helpen om meer 'gevoelsbewust' te worden van ons lichaam, en om dat lichaam te prepareren voor verdere interne training. Een en ander wordt omgeven met anecdotes over de Tai Chi-cultuur.
Hoewel de volledige oplage binnen twee jaar tijd was uitverkocht is het door Elmar niet herdrukt. Roel heeft inmiddels een herziene uitgave uitgebracht (zie boven).
"Wudang Qigong" & "Anmo Tuina"

Samen met zijn Tai Chi-leraar, sifu Fei Yuliang, schreef Roel twee boeken (1998), Wudang Qigong en Anmo Tuina (Uitgeverij Elmar BV).
"Tit Khun Pay - annotaties van een Krijgsambacht"

In 1990 publiceerde Roel in eigen beheer het boekje Tit Khun Pay - annotaties van een Krijgsambacht. Privé-uitgaves hiervan werden ter beschikking gesteld aan zijn Tit Khun-leraar, ‘meneer’ Tan Eng Ho, en aan enkele medeleerlingen. In dit werk werd een volledig overzicht beschreven van de geschiedenis, de inhoud en de verhalen van Tit Khun.
Er zijn slechts twee handgebonden exemplaren van; één is in het bezit van de familie Tan en één exemplaar heeft Roel zelf. Het zou overigens, maar dit terzijde, in de loop der jaren na meneer Tan's overlijden nog vele malen worden uitgebreid en met onderzoeken worden aangevuld: een proces dat tot op de dag van vandaag nog plaatsvindt.
Op dit moment is Roel, daar hij blijkbaar één van de laatste personen is die les geeft in Tit Khun, bezig met een overzichtswerk dat alles omtrent Tit Khun van A tot Z vrijgeeft en behandelt. Het zal nog enige tijd duren voor dit klaar is.
Medewerking verleend aan:

In 1998 verleende Roel enige medewerking op de achtergrond aan Sprookjes uit de wereldliteratuur: Chinese Sprookjes, een uitgave van Uitgeverij Elmar BV.

In 1994 werkte hij mee aan de Nederlandse vertaling, door Anders Pieterse, van Roger T. Ames’ Sun-tzu: De Kunst van het Oorlogvoeren (Kosmos-Z&K Uitgevers).

Geïnterviewd in:
Roel is uitgebreid geïnterviewd in TQT, het Nederlandstalige taijiquan- en qigong tijdschrift (hoewel hij zelf de aanduiding 'meester in moleculaire taiji' niet zo goed begreep).
Klik HIER voor een inkijkje.
Een heel uitgebreid interview met Roel door de Stichting Chinese Yang Sheng en TCM kan online gelezen worden:
klik HIER."De Essentie van Tai Chi - herschreven"

De manier van sensitiviteit die je nodig hebt voor Tai Chi, qigong en aanverwante kunsten heb je niet zomaar: het is een vaardigheid die je stapsgewijs kunt oefenen en verbeteren, maar daar moet je wel gereedschap voor hebben. De 'essentieoefeningen' zijn dat gereedschap. Ze zijn leuk om te doen, makkelijk te leren, net zo pittig om te oefenen als je zelf wilt en last but not least: ze zijn oneindig uit te diepen.
Het boek is zo geschreven dat je de oefeningen altijd kunt doen ongeacht welke Tai Chi- of qigong-stroming je volgt.

Boek (hardcover): 32,95
Voor meer informatie en bestellen: KLIK